Høringsuttalelser - NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke - sentralkirkelige organ

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2006

Høringssvar fra sentralkirkelige organ

Kirkemøtet

Ungdommens kirkemøte