Høyring - forslag om endringar i reglane om informasjonshandsaminga i Skatteetaten

Finansdepartementet sender på høyring forslag til endringar i reglane om informasjonshandsaminga i Skatteetaten. Eit av punkta i notatet (punkt 5.4) inneheld også forslag til endringar i reglane som gjeld for Tolletaten.

Status: På høring

Høyringsfrist: 25.06.2018