Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høyring - utkast til forskrift om klagenemnd for fly- og jernbanepassasjerer (transportklagenemdforskriften)

Samferdselsdepartementet har sendt på høyring eit utkast til forskrift om klagenemnd for fly- og jernbanepassasjerer (transportklagenemdforskriften), med høyringsfrist 8. juli 2011.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 08.07.2011

Vår ref.: 10/239-BFA

Les høyringsbrevet (pdf)

Likelydande brev sendt til:     

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Avinor AS
Barne- og familiedepartementet
Board of Airlines Representatives in Norway - BARIN
Finansdepartementet
Finn Haugen c/o Oslo tingrett
Flyklagenemnda v/Rolf Forsdahl
Flytoget AS
Forbruker Europa
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
HSH
Jernbaneverket
Justis- og politidepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Luftfartstilsynet
Norges Handikapforbund
Norsk Jernbaneforbund
Norsk lokomotivmannsforbund
Norsk Reiselivsforum
NSB AS
NSB Gjøvikbanen AS
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon - Luftfart
SJ AB
Statens jernbanetilsyn
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen