Høyring - utkast til forskrift om klagenemnd for fly- og jernbanepassasjerer (transportklagenemdforskriften)

Samferdselsdepartementet har sendt på høyring eit utkast til forskrift om klagenemnd for fly- og jernbanepassasjerer (transportklagenemdforskriften), med høyringsfrist 8. juli 2011.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 08.07.2011