Hundeloven

Lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser