Historisk arkiv

Hvordan utdanne, rekruttere og beholde menn i omsorgsyrker?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Rapport fra Nordisk ministerråds seminar Menn i omsorgsyrker, Voksenåsen 27. - 28. november 2012

Rapporten kan leses her