I-1000 B

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Til deg som er pasient eller pårørende. Pasientrettighetsbrosjyren.

Til deg som er pasient eller pårørende

Pasientrettighetsbrosjyren

Her kan du lese en brosjyre (bokmål) om hvilke rettigheter du har som pasient i PDF-format.

Ved lesing av brosjyren benyttes Acrobat Reader. Programmet er gratis og kan lastes ned fra: http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html