I-1005 B

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Folder om fritt sykehusvalg

Folder om fritt sykehusvalg

Her kan du lese en informasjonsfolder om fritt sykehusvalg i PDF-format.

Ved lesing av brosjyren benyttes Acrobat Reader. Programmet er gratis og kan lastes ned fra: http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html