I korte trekk: Nasjonal helse- og sykehusplan

Til innholdsfortegnelse

1 Trygge sykehus og bedre helsetjenester – uansett hvor du bor

Nasjonal helse- og sykehusplan handler om

  • pasienter som deltar aktivt i beslutninger om egen behandling og utvikling av helsetjenesten
  • ansatte i riktig antall og med riktig kompetanse som får brukt tiden sin riktig
  • sykehus som har klar oppgavedeling og som arbeider sammen i team
  • kvalitet utvikler helsetjenesten. Vi styrer etter kvalitet

«Å skape pasientens helsetjeneste innebærer at vi må tenke, handle og organisere helsetjenesten annerledes»

Ekspertgruppen av pasienter og pårørende til Nasjonal helse- og sykehusplan