I korte trekk: Nasjonal helse- og sykehusplan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

En rask innføring i Nasjonal helse- og sykehusplan, med planens hovedbudskap, mål og innhold.

Les dokumentet

Vi blir flere, vi blir eldre og vi bosetter oss mer i byer og tettsteder. Noen sykdommer blir mindre truende, andre vokser i omfang. Vi kan behandle mer og flere.

Utfordringen som dette gir for helsetjenesten, er svært omfattende. Det å bare fortsette som nå er ikke et bærekraftig alternativ. Vi må ha en konkret plan for å ruste helsetjenesten for framtiden.

Vi trenger både det store og det lille sykehuset i morgendagens helsetjeneste. Men vi må bruke dem på en klokere måte. Derfor skal ulike sykehus i framtiden jobbe sammen som team. Da vil pasientene få et mer samlet tilbud nær der de bor.

Skal framtidens pasienter få framtidens behandling, må vi sikre at vi har den rette kompetansen i helsetjenesten. Da må vi planlegge bedre. De som skal arbeide i sykehusene i framtiden, starter på sin utdanning i dag.

Sykehusene skal ha ulike roller og oppgaver, men kravet til kvalitet skal være det samme. Vi vil at sykehusene våre skal være best. Men vi vil at de skal være best på hver sine områder. Store sykehus har tatt på seg oppgaver som små sykehus i pasientens nærmiljø klarer best.

Fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten betyr å styre mer etter kvalitet. Målet vårt er først og fremst gode helsetjenester for pasientene. Vårt prosjekt er å skape pasientens helsetjeneste. Det betyr trygge sykehus og bedre helsetjenester – uansett hvor du bor.

Bent Høie

Helse- og omsorgsminister