Innsynsrett i klasselister etter reglene i offentleglova

Innsynsrett i klasselister etter reglene i offentleglova – anmodning om Justis- og politidepartementets vurdering av dagens regelverk.

Innsynsrett i klasselister etter reglene i offentleglova – anmodning om Justis- og politidepartementets vurdering av dagens regelverk.

 

Kunnskapsdepartementet ber Justis- og politidepartementets lovavdeling om en vurdering av regelverket om rett til innsyn i utdanningsinstitusjoners opplysninger om deres studenter, elever og barn i barnehager i medhold av offentleglova.