Internasjonal barnebortføring

Rapport fra arbeidsgruppen for gjennomgang av regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge.

Rapport fra arbeidsgruppen for gjennomgang av regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge. 

Arbeidsgruppen med mandat å gjennomgå regelverket og håndteringen av internasjonale barnebortføringssaker i Norge ble overlevert til Justis- og beredskapsdepartementet 31. januar 2014.

Arbeidsgruppen har i sitt arbeid lagt særlig vekt på å ivareta hensynet til barn som opplever å bli bortført. Arbeidsgruppens vurderinger og forslag bygger på et ønske om å se og styrke barnets stilling i en barnebortføringssak.

Arbeidsgruppen foreslår blant annet:

  • Meklingsordning i domstolene
  • Egen kontaktperson i politiet
  • Tidsfrister i saksbehandlingen
  • Omorganisere og styrke Utenriksdepartementets arbeid
  • Utvidet rolle til barnevernet 

 

Les rapporten her (pdf)

Arbeidsgruppens mandat og medlemmer