Håndtering av barnebortføringssaker

Arbeidsgruppe som leverte sin innstilling 31. januar 2014

Arbeidsgruppen så på hvordan norske myndigheter håndterer internasjonale barnebortføringssaker.

Regjeringen satte i november 2012 ned en ekstern arbeidsgruppe som så på hvordan norske myndigheter håndterer internasjonale barnebortføringssaker.

Arbeidsgruppen la frem sine forslag 31. januar 2014.

 

Medlemmer i arbeidsgruppen:

  • Tingrettsdommer Torunn E. Kvisberg, Sør-Gudbrandsdalen tingrett (leder)
  • Professor, dr. juris Kirsten Sandberg, Universitetet i Oslo
  • Forsker Øivin Christiansen, Uni Helse Bergen
  • Advokat Halvor Hjelm-Hansen, Advokatfirmaet Erbe & Co, Trondheim
  • Politiadvokat Ellen-Sofie Terland, Kripos

 

 

Mer informasjon