Kartlegging av teknologi, innovasjon og entreprenørskap i helsefaglig høyere utdanning i Norge

Den overordnede hensikten med denne rapporten er å gi en økt forståelse av hvordan de helsefaglige utdanningsinstitusjonene bidrar til å øke innovasjons- og digitaliseringstakten i helsesektoren.

KPMG har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet kartlagt status for teknologi, innovasjon og entreprenørskap i helsefaglig høyere utdanning i Norge.

Rapporten viser at studiestedene i stor grad har introdusert kunnskap om teknologi i sine utdanninger, men at det er behov for en mer systematisk tilnærming. De helsefaglige utdanningene som i størst grad har integrert helse og teknologi er tverrfaglige miljøer, som velferdsteknologi og helseteknologi.

Innovasjon er også til stede i en rekke helsefaglige utdanninger, men i mindre omfang enn teknologi. Entreprenørskap, derimot, er i liten grad integrert i helsefagutdanningene. Dette tilbys nesten utelukkende som frivillige kurs og programmer, og inngår dermed ikke i helsefagutdanningene.