Kgl. res endring av lov om reinbeiting Norge og Sverige

Saksjon av Lagtingets vedtak til lov om endringer i lov 9. juni 1972 nr. 31 om reinbeiting i henhold til konvensjon av 9. februar 1972 mellom Norge og Sverige om reinbeite, og delegasjon av myndighet til å fastsette forskrifter i henhold til lov 9. juni

Saksjon av Lagtingets vedtak til lov om endringer i lov 9. juni 1972 nr. 31 om reinbeiting i henhold til konvensjon av 9. februar 1972 mellom Norge og Sverige om reinbeite, og delegasjon av myndighet til å fastsette forskrifter i henhold til lov 9. juni 1972 nr. 31 om svensk reinbeiting i Norge og norsk reinbeiting i Sverige.

 
Kgl. res endring av lov om reinbeiting Norge og Sverige

Saksjon av Lagtingets vedtak til lov om endringer i lov 9. juni 1972 nr. 31 om reinbeiting i henhold til konvensjon av 9. februar 1972 mellom Norge og Sverige om reinbeite, og delegasjon av myndighet til å fastsette forskrifter i henhold til lov 9. juni 1972 nr. 31 om svensk reinbeiting i Norge og norsk reinbeiting i Sverige.