Forskrift om Van Mijenfjorden nasjonalpark på Svalbard

Klima- og miljødepartementet foreslår at Nordenskiöld Land nasjonalpark utvides med 2914 km2 og endrer navn til Van Mijenfjorden nasjonalpark. En utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark omfatter Van Mijenfjorden og områder rundt, til Sør-Spitsbergen nasjonalpark i sør. Verneforslaget innebærer at nasjonalparken vil grense til Sør-Spitsbergen nasjonalpark, og således utgjøre et sammenhengende vernet område.

Les kongelig resolusjon om Van Mijenfjorden nasjonalpark her.