Klimarisiko og Oljefondet

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Ekspertgruppen ble oppnevnt 4. februar 2021 for å vurdere hvordan klimaendringer, klimapolitikk og det grønne skiftet kan påvirke Statens pensjonsfond utland. Gruppen legger med dette frem sin utredning. Innstillingen er enstemmig.

Oslo, 15. august 2021

Martin Skancke

(leder)

Kristin Halvorsen

Tone Bjørnstad Hanstad

Karin Thorburn

Thomas Ekeli

(sekretær)

Til dokumentets forside