Klimarisiko og Oljefondet

Håndtering av risiko knyttet til klimaendringer og det grønne skiftet i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

Rapport fra en ekspertgruppe oppnevnt av Finansdepartementet

Les dokumentet