Veiledninger og brosjyrer

Konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven

Veiledningsnotatet (kommentarutgave) omhandler konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven etter ny forskrift om konsekvensutredninger som trådte i kraft 1. juli 2017.

Veiledningsnotat: Konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (pdf)