Konseptvalgutredning - Buskerudbypakke 2

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen utarbeidet konseptvalgutredning (KVU) for Buskerudbypakke 2, byområdet mellom Lier og Konsberg.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen utarbeidet konseptvalgutredning (KVU) for Buskerudbypakke 2, byområdet mellom Lier og Konsberg.

KVU-en omfatter mulige strategier for å håndtere transportetterspørselen fram mot 2040 i Buskerudbyen.

Les utredningen her