Konseptvalgutredning (KVU) - Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kystverket utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for godsterminalstruktur i Oslofjordområdet.

Bakgrunnen for konseptvalgutredning er forventet vekst i godstransport og behov for at all transport av gods skal skje sikkert, effektivt og miljøvennlig, går det fram av utredningen. Utredningen skal både vurdere fremtidige behov for godstransport i KVU-området, og særskilt vurdere jernbaneterminaler som kan avlaste eller erstatte Alnabru.

Les utredningen (pdf)

Se også pressemelding av 23.04.2020 om utredningen