Kredittkjøpsloven

Justis- og beredskapsdepartementet

Lov 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. (kredittkjøpsloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser