Kvalitet og kostnad i organisering av utdanningsstøtten

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Endelig rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet som har vurdert Lånekassens primære oppgaver og hvordan disse bør organiseres

Kvalitet og kostnad i organisering av utdanningsstøtten

Endelig rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet som har vurdert Lånekassens primære oppgaver og hvordan disse bør organiseres.

Avgitt 18. desember 2001