Libya-rapporten

Evaluering av norsk deltakelse i Libya-operasjonene i 2011

Torsdag 13. september overleverte Libya-utvalget sin rapport om "Evaluering av norsk deltakelse i Libya-operasjonene i 2011".

Vedlagt: Libya-rapporten.pdf