Historisk arkiv

Libya-utvalgets evaluering av norsk deltakelse i Libya-operasjonene i 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

13. september 2018 ble Libya-utvalgets evaluering av norsk deltakelse i Libya-operasjonene i 2011 offentliggjort. Utvalgets leder, Jan Petersen overrakte rapporten til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Stortinget ba regjeringen om å ta initiativ til å gjennomføre en evaluering i egnet form av den norske militære og sivile deltakelsen i Libya i 2011.

- Rapporten er et viktig bidrag til debatten i Norge og et nyttig verktøy for oss som beslutningstakere, sa utenriksminister Eriksen Søreide på pressekonferansen.

Utvalget konkluderer blant annet med at den daværende regjeringens beslutningsprosesser oppfylte de nødvendige konstitusjonelle kravene, og at de formelle prosedyrene for regjeringens konsultasjon med Stortinget ble fulgt. Samtidig belyser rapporten viktige og vanskelige dilemmaer knyttet til deltakelse i internasjonale operasjoner. 

- Jeg er sikker på at Libya-rapporten vil gi oss verdifulle innsikter som kan bidra til å styrke våre beslutningsprosesser i forbindelse med internasjonale engasjementer, sier forsvarsministeren. Statsrådene vil nå gå i dialog med Stortinget om oppfølgingen av rapportens hovedkonklusjoner.

Utvalget har bestått av Jan Petersen (leder), Målfrid Braut-Hegghammer, Gjert Lage Dyndal og Christoffer Conrad Eriksen.

 

Les og last ned: Libya-rapporten.