Historisk arkiv

Likestilling 2009?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Departementenes mål, strategier og tiltak for å sikre likestilling

Barne- og likestillingsdepartementet legger i dag frem en rapport som viser departementenes mål, strategier og tiltak for å sikre likestilling mellom kjønnene.

Hvordan står det til med likestillingen innen for eksempel skole og næringsliv?

Rapporten tar for seg følgende temaer:
- skole, utdanning og forskning
- Familie, barn, samliv og helse
- Arbeidsliv
- Vold i nære relasjoner
- Kjønn og makt
- Næringsliv
- Internasjonalt samarbeid 

Hensikten med rapporten er både å vise status for likestillingsarbeidet, og å inspirere flere til å sette i gang tiltak for likestilling innenfor egen virksomhet og/eller sektor.

Last ned rapporten "Likestilling 2009?" (pdf).