Lokaliseringspolitiske erfaringer

Lokaliseringen av sine egne virksomheter er et av de få direkte virkemidlene staten råder over dersom man ønsker å påvirke den regionale balansen.

Lokaliseringen av sine egne virksomheter er et av de få direkte virkemidlene staten råder over dersom man ønsker å påvirke den regionale balansen.

I regionalpolitisk sammenheng har derfor den geografiske lokaliseringen av statsinstitusjoner vært på dagsorden med noen års mellomrom de siste 40 årene, med varierende bakgrunn og intensitet. De senere årene har lokaliseringen av virksomheter, som et element i funksjonsfordelingen mellom konsesjonsgivere, gjennomførere og tilsyn, også vært en del av den forvaltningspolitiske dagsorden.

Det spørsmålet vi skal svare på i denne rapporten er om dette også er et aktuelt tema i andre land enn Norge, og i så fall hvilke erfaringer man der har gjort når statsinstitusjoner blir lokalisert utenfor hovedstadsområdene.