Historisk arkiv

Utredning om statlig lokaliseringspolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Virksomhetene leverer minst like gode tjenester som tidligere etter utflytting av statlige arbeidsplasser. Det viser en ny undersøkelse fra flere land.

Virksomhetene leverer minst like gode tjenester som tidligere etter utflytting av statlige arbeidsplasser. Det viser en ny undersøkelse fra flere land.

- Statlig lokaliseringspolitikk er vanlig i mange land både i og utenfor Europa. Det er et viktig virkemiddel i regionalpolitikken, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Sweco Eurofutures gjennomgått og oppsummert erfaringene fra en rekke land når det gjelder statlig lokaliseringspolitikk.

Rapporten dokumenterer effektene av statlig lokaliseringspolitikk for ansatte, virksomhetene og samfunnene de flytter til. Funnene viser at virksomhetene leverer minst like gode tjenester som tidligere, men at det i noen tilfeller kan ta litt tid før kvaliteten og effektiviteten blir like god.

Sweco Eurofutures har gått særlig grundig inn i fire utlokaliseringsprosesser i Sverige og Storbritannia. Det viser blant annet at ansatte som ikke blir med flyttelasset, i all hovedsak få seg nytt arbeid. De færreste blir ledige.

-Etter mitt syn har Sweco Eurofutures ikke fullt ut klart å fange opp alle typer effekter som er relevante for regional utvikling i sin rapport, sier statsråden. – Når 100 utflytta arbeidsplasser skaper til sammen 125 nye arbeidsplasser på et nytt sted, da har en slik utflytting stor effekt. 125 nye arbeidsplasser gir grunnlag for langt flere innbyggere, kanskje så mange som 250.

- Jeg er glad for at rapporten dessuten viser at ansatte i hovedsak klarer seg veldig bra etter en slik utflytting. De aller fleste av de som ikke blir med på flyttelasset, får seg ny jobb, sier Kleppa.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.