Lommebudsjettet 2010

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser for 2010.

Fremsiden av brosjyren Lommebudsjettet 2010Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser for 2010.

Lommebudsjettet 2010 (pdf-format)