Lotteritilsynet, Lotterinemnda og Lotteri-registeret - sanksjon og ikraftsetting av lov-endringer, fastsetting av forskrift m.m.

Kongelig resolusjon

Ref nr:
Saksnr: 00/14230 A-AT
Dato: 21. desember 2000

Lotteritilsynet, Lotterinemnda og Lotteri-registeret - sanksjon og ikraftsetting av lov-endringer, fastsetting av forskrift m.m.