Rapporter og planer

Maritim21-strategi

Maritim21 er en strategi for forskning, utvikling og innovasjon formaritim næring og har sitt mandat fra Nærings- og fiskeridepartement (NFD).

Les strategien her