Meld. St. 20 (2012–2013)

På rett vei

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 15. mars 2013 om På rett vei – Kvalitet og mangfold i fellesskolen blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside