Meld. St. 23 (2011–2012)

Visuell kunst

Til innholdsfortegnelse

1 Om illustrasjonene

Figur 1.1 

Figur 1.1

Forside

Edvard Munch

Hode ved hode, 1905

Tresnitt, 45 x 59,5 cm

Privat eie

© Munch-museet / Munch-Ellingsen-gruppen /BONO 2012

Foto: Sidsel de Jong / Lillehammer Kunstmuseum

Verket ble blant annet vist i utstillingen «Edvard Munch. Ekspresjonisme. Tresnitt», Lillehammer Kunstmuseum, 2008.

Figur 1.1

Marianne Heske

Petrified video, 1993

Installasjon med videomonitorer i en steinrøys i Tafjord

Foto: Marianne Heske

Marianne Heske / Bono 2012

«Videoinstallasjon i en steinrøys i Tafjord. På alle skjermer høres og sees kjente kunstteoretikere som diskuterer Marianne Heskes kunst. Stemmene skaper ekko i steinene som utgjør en kakofoni av lyd. 1 monitor viser kunstneren «live», – stille, lyttende.»

(tekst: Marianne Heske)

www.marianneheske.no

Figur 2.1

Kari Steihaug

Etter Markedet, 2009

Installasjon, variable dimensjoner

Foto: Leif Riksheim / Aktiv I Oslo.no

Kari Steihaug / Bono 2012

Kunstverket består av opprekte ullklær. Av trådene fra ullklærne har kunstneren strikket et bilde etter Jean-Francois Millet Aksplukkerne fra 1857. Foto fra Høstutstillingen 2011. Statens 124. Kunstutstilling.

www.karisteihaug.no

www.kunstnerneshus.no/site/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=110&Itemid=70&lang=no

Figur 3.1

Sigurd Bronger

Carrying device for a goose egg,1998

Brosje, gullbelagt messing, stål, gåseegg, 7 x 5 cm

Eier: Middelsborough Institute of Modern Art

Foto: Sigurd Bronger

Sigurd Bronger / Bono 2012

www.sigurdbronger.no

Figur 4.1

Mari Slaattelid

Re produksjon Hertervig,1998

Olje på aluminium, 100 x 100 cm

Privat eie

Foto: Øystein Thorvaldsen

Mari Slaattelid / Bono 2012

«Maleriet er en pastisj av et lite bilde Lars Hertervig malte på en skapdør i 1866. Eg har gjort fleire versjonar av dette og andre av dei 6 dørspegel-maleria på samme skåp, utstilt i Rogaland Kunstmuseum. Denne versjonen er sjablongaktig flat, med forenkla former og fargar. Likevel er Hertervigs karakteristiske landskap gjenkjenneleg.»

(tekst: Mari Slaattelid)

www.marislaattelid.com

Figur 5.1

Lars Hertervig

Gamle furutrær, 1865

Olje på lerret, 64 x 74,5 cm

I samlingen: Stavanger kunstmuseum

Foto: Stavanger kunstmuseum

www.museumstavanger.no/museene/stavanger-kunstmuseum/samlingene/lars-hertervig/

Figur 6.1

Felieke Van Der Leest

01- The J. Russels, 2008–2010

Armbånd, tekstil, gull, plastdyr, cubic zirkonia, 7 x 19,7 x 2 cm

I samlingen: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Foto: Børre Høstland / Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Gave fra Innkjøpsfondet for kunsthåndverk ervervet fra Kunsthåndverk 2010. Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling.

www.kunsthandverk.no/2010.cfm

www.feliekevanderleest.com/

Figur 7.1

Lars Ramberg,

Palast des Zweifels (Tvilens Palass), Berlin 2005

Installasjon på taket av Palast der Republik, DDRs parlament, fra 1976 til 1990

Foto: Lars Ø Ramberg

Med tillatelse fra kunstneren

«Palast des Zweifels tok utgangspunkt i debatten om skjebnen til det tidligere DDR-parlamentet Palast der Republik. Skulle det bevares som historisk bygg eller rives for å gjenoppbygge Kaiser Wilhelms Slott som ble revet i 1959? Debatten raste i over 17 år og utviklet seg til å bli en av de viktigste identitetsdebattene i forbindelse med gjenforeningen i 1990. Etter seks års forberedelser fikk Ramberg i 2005 tillatelse til å overta hele bygget og transformerte Parlamentet til et «gesamt kunstwerk» med gigantiske neonbokstaver på taket. ZWEIFEL. Kunstverket traff den tyske identitetsdebatten og utløste nye debatter i blant annet der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Berliner Zeitung, New York Times, etc. Prosjektet Palast des Zweifels var også dagens tema i parlamentet, Deutscher Bundestag ved to anledninger. ZWEIFEL på tysk betyr mer enn tvil på norsk. Ordet referer til tenkning og demokrati. Humanisten Humboldt var opptatt av tvilens betydning for demokratiet. Descartes utviklet der Methodischer Zweifel i Berlin, metodikken som i dag er grunnlaget for akademia; tese / antitese. Goethe påsto «Jo mer viten desto mer tviler man». Palast des ZWEIFELS ble lest som en hyllest til det tenkende komplekse Tyskland, som monument over samtidens transparens og demokrati, i motsetning til Tysklands totalitære historie. I 2008 ble bygget omsider revet, men debatten lever videre. Tysk presse skriver; «Bygget er borte men TVILEN er der ennå».

(tekst: Lars Ramberg)

www.larsramberg.de

www.palastdeszweifels.de

Figur 8.1

Fotografi av dansende barn foran maleriet Livets dans (1899–1900) av Edvard Munch (utsnitt) i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Foto: Charlotte Bjørndalsæter

Edvard Munch, Livets dans, 1899-1900

© Munch-museet / Munch-Ellingsen-gruppen / BONO 2012

Figur 9.1

Per Inge Bjørlo

Membran (U.d.1),2007

Rustfritt stål, 450 x 350 x 340 cm

Forsvarets nye ledelsesbygg, Akershus festning

Foto: Anneli Torgersen / KORO

Per Inge Bjørlo / Bono 2012

KOROs kunstkonsulenter: Laila Haugan og George Morgenstern

«Per Inge Bjørlos skulptur Membran(U.d.1) rommer i følge kunstneren selv flere symbolske lag: Membranen er skallet som kjenner etter den enkeltes tåleevne av påtrykk, «sonden/radaren» som skulpturen er utstyrt med avleser alle tanker og hemmeligheter forsvaret vil skjule, mens betegnelsen (U.d.1) refererer til kunstnerens vernepliktsbok fra 1972 med betegnelsen Udyktig 1.»

(tekst: KORO)

www.koro.no

Figur 10.1

Kurt Johannessen

Lumen 2, 2007

Performance, tid: 25 minutter

Foto: Torill Nøst

Kurt Johannessen / Bono 2012

www.zeth.no/performance2.shtml#lumen2

Figur 11.1

Aslaug Juliussen

Hornild, 2005

Seagáš mediat / blandede teknikker, reinhorn, reinhår og styrofoan, 80 x 75 x 75 cm

I samlingen: RiddoDuottarMuseat – De Samiske Samlinger

Foto: Marvin Pope

Aslaug Juliussen / Bono 2012

Fra utstillingen «GIERDU – Sirdimat sámi duodje- ja dáiddamáilmmis / GIERDU – Bevegelser i samisk kunstverden». En vandreutstilling produsert av SKINN – Se Kunst i Nord-Norge og RiddoDuottarMuseat / De Samiske Samlinger.

www.gierdu.no/verk.htm

Figur 12.1

Dan Graham,

Uten tittel, 1996

Installasjon i glass og rustfritt stål, Vågan kommune, 250 x 300 cm

Foto: Vegar Moen / Skulpturlandskap Nordland

Med tillatelse fra Skulpturlandskap Nordland

«Skulpturlandskap Nordland er en internasjonal kunstsamling bygget i perioden 1992–98. Arbeidet tok til under ledelse av Nordland fylkeskommune i samarbeid med de deltagende kommunene. Kunstverkene er plassert i landskapet i 32 kommuner i Nordland, i tillegg til en skulptur i Troms. Bak kunstverkene står det like mange kunstnere fra 18 forskjellige land.»

(tekst: Skulpturlandskap Nordland)

www.skulpturlandskap.no/Skulpturlandskap/Kunst/uvag

Figur 13.1

Rune Johansen

ET HUS?, 2002

C-print, opplag 6, 90 x 93 cm

Rune Johansen / Bono 2012

www.runejohansen.com

Figur 14.1

Ina Otzko

N E W S, 2010

Installasjon, Nordnorsk kunstnersenter

Foto: Kjell Ove Storvik

Ina Otzko / Bono 2012

«Bokstavene N E W S er fremtredende på fasaden til Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) foran Lofoten kulturhus / Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Dette er et kunstverk av Ina Otzko, som var Nordnorsk kunstnersenters bidrag under Barents Spektakel i 2010 i Kirkenes. Bokstavene symboliserer møte mellom North, South, East and West og gir mange assosiasjoner til både menneskelige møter, kunsten som grenseløs og også til det mer opplagte når bokstavene danner ordet «news».

(tekst: Nordnorsk kunstnersenter)

www.nnks.no

www.inaotzko.com

http://2011.barentsspektakel.no/nor/articles/97

Figur 15.1

Kjartan Slettemark

Self Portrait as Marilyn, 2002–2003 (utsnitt)

Digitaltrykk, 50 x 50 cm

Privat eie

Foto: Hans Esselius

Kjartan Slettemark / Bono 2012

www.belart.se

Figur 16.1

Tori Wrånes

Loose Cannon, 2010

Performance

Foto: Kjell Ove Storvik

Med tillatelse fra kunstneren

«Fra Lofoten International Art Festival (LIAF) 2010 som hadde tittelen «Invasjon Kuba» og som fant sted på en liten øy i Svolvær. Hengende i en wire spilte Tori Wrånes på flygelet som var naglet fast til tyskerbunkersveggen. Gjennom mikrofon og forsterkere fremførte hun en stemningsfull sang, akkompagnert av sitt eget spill og vakker og vill Lofotnatur. Neste dag ønsket og forventet publikum en reprise. Tori dukket opp på bunkerstaket over flygelet for så å kaste en brennende fakkel ned på flygelet. Flygelet eksploderte i flammer og røyk og falt som glødende kull i avgrunnen.»

(tekst: Nordnorsk kunstnersenter)

www.kunstkritikk.no/nyheter/liaf-2010-invasjon-kuba/?d=no

www.toriwraanes.com

Figur 17.1

Kilden teater- og konserthus, 2012

Arkitekter: ALA architects Ltd (Helsinki) i samarbeid med SMS arkitekter AS (Kristiansand)

Foto: Kilden by night1, Kjartan Bjelland

http://kilden.com/arkitekturen

www.ala.fi/

Figur 18.1

Tone Kristin Bjordam

Coral, 2009

Video, stillbilde, opplag 7, 38,1 x 67, 7 cm

Tone Kristin Bjordam / Bono 2012

«Bjordam er inspirert av vitenskap og former i naturen. I kunstvideoen Coral blir vi som tilskuere betatt av noe som best kan beskrives som et abstrakt maleri i bevegelse med allusjoner til både tradisjonelle romantiske, atmosfæriske malerier og kjemiske prosesser. Med forførende bilder i et meditativt tempo, står vi overfor kaskader av farger som sakte synes å anta organiske former som planter, røyk, skyer, eksplosjoner eller, som tittelen antyder, koraller.»

(tekst: Tone Kristin Bjordam)

www.tonebjordam.com

Figur 19.1

Guttorm Guttormsgaard

Taterarbeider, 2010

Installasjon / arkivprosjekt, utvalg

Foto: Walter A. Grønli

Guttorm Guttormsgaard / Bono 2012

Foto fra utstillingen «Guttormsgaard og hans arkiv (et utvalg)», i Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal. «Her oppstod det møter med kunst som ikke har tradisjon for å bli sett som akkurat det. Ikke minst gjelder det den verdigheten Guttorm Guttormsgaard ga bruksgjenstandene laget av reisende folk …Han evnet å sette hverdagsgjenstander og -uttrykk inn i en sammenheng som åpnet publikums øyne for kvaliteter vi ellers kanskje ikke hadde villet oppdage.»

(tekst: Lars Elton i numer nr 83, februar 2010)

www.obs-osv.com/utstillingene/katalogtekst.html

http://bomuldsfabriken.no/utstillinger_more.php?id=146_0_21_0_M8

Figur 20.1

Elina Brotherus

Artist at Work 4, 2009

Fotografi, 70 x 86 cm

Foto: Vegard Kleven

Elina Brotherus / Bono 2012

Fra Momentum. Nordisk biennale for samtidskunst 2011. Det er kunstneren som er modellen og som tar fotografiet med fjernutløser. «Brotherus lager portretter hvor hun bruker seg selv som modell for å tilføre en personlig og følelsesmessig opplevelse. Hun har beveget seg videre fra selvportrettet og representasjon av selvet ved å plassere menneskekroppen i rom i konfrontasjon med andre. Artists at Work er et resultat av hennes interesse for de ulike metoder for å konstruere todimensjonalitet i bilde. Serien inneholder fotografier og en video som representerer kunstneren og hans/hennes forhold til en modell, og reflekterer kunstnerens observante, undersøkende blikk.»

(tekst: Momentum)

www.momentum.no/2011.196698.no

www.elinabrotherus.com

Figur 21.1

Snorre Ytterstad

NOR anvendt Dollar, 2004

Metall, 2 x 1,2 cm

I samlingen: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Foto: Andreas Harvik / Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

www.kunstkritikk.no/kritikk/gode-ideer

Vedlegg

Figur 1.1

Per Barclay,

The Chinese Room, Palazzo Barolo, Torino. 1990

Fotografi, opplag 5, 200 x 195 cm

Med tillatelse fra Per Barclay og OSL contemporary

«Barclay installerte sitt første «oljerom» i 1989. De nyere arbeidene er en videreføring av hans fotografiske prosjekt der han har forsket i det optiske potensiale av arkitektoniske speilbilde i vann, vin, blod, melk og olje. I disse arbeidene har han benyttet olje, som ifølge kunstneren gir optimal refleksjon og skaper volum i stedet for overflate. Ett tilleggsmoment for kunstneren er de tvetydige signalene materialet sender. Oljen er på samme tid foruroligende og vakker i sine perfekte avspeilinger av former og volum. Fotografiene preges av kontrasten mellom skjønnhet og uhygge, og maner frem det vakre i det ekstreme. Dette er ett gjennomgående trekk i Per Barclays produksjon.»

(tekst: OSL contemperary)

http://perbarclay.com/

Figur 2.1

Elmgreen & Dragseth

Catch Me Should I Fall, 2008

Installasjon, metall, gummimatte, aluminium, vann, fiberforsterket plastikk, variable dimensjoner.

Foto: Sakurai, Suzuki Shin

Elmgreen & Dragseth / Bono 2012

«Installasjon med figur av en ung gutt, stående på et stupebrett i 10 meters høyde over et sirkulært svømmebasseng, fra «Yokohama Triennale 2008», Japan. Svømmebasseng Ø 550 cm, dybde 45 cm, stupetårn 900 x 110 x 72 cm, stupebrett 350 x 50 cm, base 340 x 281 cm. Det foreligger tre unike versjoner.»

(tekst: Studio Elmgreen & Dragset)

Figur 3.1

Pae Whites

Metafoil, 2008 (utsnitt)

Sceneteppe ved Den Norske Opera & Ballett, tekstil, 23 x 11 m

Foto: Trond Isaksen / KORO

KOROs kunstkonsulenter: Anne Knutsen, Sonja Wiik og Oddvar I.N. Daren

«Ideen til sceneteppet sprang ut av en dagligdags situasjon på kunstnerens kjøkken: Idet hun åpnet en av kjøkkenskuffene, kom et stykke krøllet folie tilsyne, inneklemt mellom kjøkkenredskapene. Ideen gikk ut på å forsøke å overføre lyset fra denne flaten til en annen. Teppets utgangspunkt er digitale fotografier av sammenkrøllet og lysømfintlig folie, og denne informasjonen er overført til en digital vev. Teppet måler 23 x 11 meter, er vevd i Belgia og sydd sammen i Frankrike. Det er overgangene i valørene – fra hvitt – som skaper illusjonen av lys.

METAFOIL spiller på forholdet mellom illusjon og virkelighet, og kommenterer dermed sin egen funksjon idet et sceneteppe nettopp er inngangsporten til illusjonens verden. Når vi sitter i salen ser det ut som om sceneteppet er av metall, men går vi det nærmere i sømmene trer den vevde bomullstekstilen fram. Det er først og fremst scenearbeiderne og de som opptrer, de som produserer illusjonen, som vil se teppet på nært hold. Tekstilen ligner et enormt landskap med snedekte fjell sett ovenfra.»

(tekst: Operautsmykkingen.no)

www.operautsmykking.no/utsmykk/utsm_utsm_teppe.html

www.artnet.com/artists/pae-white

Til forsiden