Meld. St. 23 (2011–2012)

Visuell kunst

Til innholdsfortegnelse

3 Vedlegg til kap. 18 Ny teknologi: Nytt samspill og nye muligheter

Figur 3.1 

Figur 3.1

3.1 Noen aktuelle prosjekter som peker framover – referanser

Louvre:

http://musee.louvre.fr/zoom/index.html?culturename=en-US

Art Prosjekt – Google:

www.googleartproject.com høyoppløslig, zoomfunksjon

MoMA:

www.moma.org/explore/collection/index (Alle har etterliknet deres grensesnitt og funksjonalitet etter at de lanserte denne. )

Victoria & Albert:

http://collections.vam.ac.uk (Fordi de har en åpen API, crowdsource-basert bilderedigering og eksperimenterer med for eksempel fargebasert sortering osv.)

National Gallery:

http://nationalgallery.org.uk/artists (Veldig godt integrert med resten av nettstedet/museet/utstillinger osv. Formidlingstekster! Kunstnerbiografi og zoom-funksjon som fungerer godt.)

3.2 Utvidet virkelighet – eksempler

Stedelijk Museum: ARtours: Det utvidede virkelighetsprosjektet til Stedelijk Museum, Amsterdam

www.artours.nl

9/11 Memorial Museum:

http://makehistory.national911memorial.org/

Brukeres bilde av 9/11 på Google Streetview

3.3 Interessante applikasjoner («app’er»)

MOMA

www.moma.org/explore/mobile

Museum of London

www.museumoflondon.org.uk/Resources/app/you-are-here-app/index.html

3.4 Europeana

Virtuell utstilling om Art Nouveau

http://exhibitions.europeana.eu/exhibits/show/art-nouveau/introduction

3.5 Andre prosjekter

Bruk av radiofrekvensidentifikasjon (RFID) til sporing av publikumsaktivitet i museet som grunnlag for innholdsanbefaling og persontilpasset interaktivitet.

www.ismll.uni-hildesheim.de/projekte/remix_en.html

Sosial teknologi for merking av kultursamlinger

http://tagger.steve.museum/

Publikum kan merke («tagge») objekter i samlinger med stikkord og navn. Sosial merkeaktivitet øker samlingenes verdi uten kostnad for institusjonen.

Tidsmaskin:

GigaPan Time Machine (sammen med Google)

http://timemachine.gigapan.org/wiki/Main_Page

Wiki: http://timemachine.gigapan.org/wiki/Main_Page

3.6 Weblogger og diverse

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/m/museum_of_modern_art/index.html?inline=nyt-org

http://futureofmuseums.blogspot.com/2010/02/playing-with-shiny-objects-tech-trends.html

http://conference.archimuse.com/mw2011/papers/art_app_reciation_fostering_engagement_and_ref

http://www.museumnext.org/2010/blog/augmented-reality-in-the-museum

Paul Marty -Utvidet virkelighet, mobil databehandling, og framtidsmuseet

http://www.youtube.com/watch?v=hfzgRwm0yFg

3.7 For utviklere og beslutningstakere

Bauer, Florian og Kaltenböck, Martin: Linked Open Data: The Essentials. A Quick Start Guide for Decision Makers. Tilgjengelig hos The Semantic Web, http://semanticweb.com/swc-releases-linked-open-data-the-essentials_b26133

Til forsiden