Meld. St. 28 (2012-2013)

Unike idear, store verdiar – om immaterielle verdiar og rettar

Unike idear, store verdiar – om immaterielle verdiar og rettar

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no