Meld. St. 13 (2014-2015)

Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU

Meldingen orienterer om at regjeringen i første kvartal 2015 vil sende inn en selvstendig, indikativ forpliktelse til FNs klimakonvensjon. Norge vil påta seg en betinget forpliktelse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990. Meldingen orienterer videre om at Norge vil gå i dialog med EU om å inngå en avtale om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen sammen med EU.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget