Meld. St. 24 (2016–2017) Sammendrag

Til innholdsfortegnelse

13 Digitalisering gir nye muligheter som må utnyttes

Den digitale revolusjonen påvirker informasjons- og tjenestetilgangen innen alle samfunnsområder og skaper helt nye muligheter for sosial utvikling og økonomisk vekst, også for verdens fattigste. Digital kapasitetsbygging må derfor være gjennomgående og ses på som en integrert del av det utviklingspolitiske arbeidet. Vi vil legge vekt på å fremme bruk av digital teknologi og nye kommunikasjonsmidler både i langsiktige utviklingstiltak og humanitære kriser.