Meld. St. 24 (2016–2017) Sammendrag

Til innholdsfortegnelse

8 Mer langsiktighet i den humanitære innsatsen og større fleksibilitet i den langsiktige bistanden

De langvarige krisene krever en ny tilnærming i den humanitære responsen. Mennesker som forsøker å overleve fra dag til dag i kriserammede områder eller er drevet på flukt fra sine hjem trenger ikke bare nødhjelp, men håp og nye muligheter. Umiddelbare humanitære behov må ses i sammenheng med mer bærekraftige og langsiktige løsninger. Sårbarhet må reduseres og motstandskraft bygges. Ulike virkemidler må ses i sammenheng for å løse de utfordringene som skaper humanitære behov: Konflikt, klimaendringer og fattigdom. Dette legges det økt vekt på i Norges humanitære innsats.

Arbeidet med beskyttelse av sivile og tilgang til de mest sårbare skal prioriteres. Kvinner er spesielt utsatt i humanitære situasjoner. Norge vil trappe opp humanitær innsats for reproduktiv helse og mot kjønnsbasert vold. For å fange opp endrede rammebetingelser og føringer i Grand Bargain-erklæringen, vil det bli utarbeidet en egen strategi for humanitær innsats.