Meld. St. 24 (2016–2017) Sammendrag

Til innholdsfortegnelse

10 Større fokus på flukt og migrasjon

Folkeforflytningene, internt og mellom kontinenter, vil øke i omfang. Krig og konflikt er én av årsakene. Klimaendringer en annen. Den voldsomme befolkningsøkningen i Afrika og Midtøsten er en utfordring. Rask tilstrømning av store folkemengder er særlig krevende for svake og sårbare land. I verste fall kan det føre til spredning av konflikt og humanitære kriser.

I tillegg til store humanitære bidrag for å sikre beskyttelse av mennesker på flukt, vil Norge bidra til å styrke mottaker- og transittlands evne til å håndtere massemigrasjon. Dette er i tråd med bærekraftsmål 10, som inkluderer å legge til rette for ordnet, trygg, regulær og ansvarlig migrasjon. Bistand vil gis innenfor de rammer OECDs regelverk setter.