Meld. St. 24 (2016–2017) Sammendrag

Til innholdsfortegnelse

14 Økt bruk av innovativ finansiering: resultatbasert finansiering og kontantoverføringer

Norge skal fortsatt søke innovative måter å levere bistand på. Sentralt i dette arbeidet er resultatbasert finansiering, der det etableres en kontrakt og pengene først overføres når betingelsene i kontrakten er oppfylt. Norge har med hell utprøvd slike metoder i global helse, spesielt for mødre og barnehelse, og gjennom klima- og skogsatsingen.

Kontantoverføringer har vist seg som en bistandsform som er egnet både i humanitære situasjoner og for å nå ut til fattige i områder det ellers er vanskelig å nå. Bruk av kontantoverføringer skal trappes opp.