Meld. St. 24 (2016–2017) Sammendrag

Felles ansvar for felles fremtid - Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk

Les dokumentet