Meld. St. 28 (2014–2015)

Legemiddelmeldingen — Riktig bruk – bedre helse

Legemiddelmeldingen – Riktig bruk – bedre helse gir en helhetlig gjennomgang av legemiddelpolitikken i Norge. I Legemiddelmeldingen foreslås det å oppdatere de legemiddelpolitiske målsettingene, slik at de blir mer i tråd med de generelle helsepolitiske målene. Det foreslås at legemiddpolitikken skal sikre god kvalitet ved behandling med legemidler, legemidler skal ha lavest mulig pris, likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler og legge til rette for forskning og innovasjon. Legemiddelmeldingen er bygget opp rundt de legemiddelpolitiske målsettingene, og beskriver eksisterende og nye virkemidler for å nå målsettingene.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget