Meld. St. 6 (2018–2019)

Oppgaver til nye regioner

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 19. oktober 2018 om Oppgaver til nye regioner blir sendt Stortinget.

Til forsiden