Meld. St. 6 (2019–2020)

Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 8. november 2019 om Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO blir sendt Stortinget.

Til forsiden