Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Midlertidig forskrift om investeringsvirksomhet og investeringstjenester fra foretak i tredjeland til profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter i Norge (kontraktskontinuitet)

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2018 med hjemmel i verdipapirhandelloven § 9-36 (6).

§ 1

Et foretak med hovedsete utenfor EØS som 29. mars 2019 hadde tillatelse til å drive investeringsvirksomhet eller til å yte investeringstjenester med tilknyttede tjenester i Norge basert på hjemlandskonsesjon og retten til tjenesteyting etter EØS-avtalen, jf. verdipapirhandelloven § 9-34 og finansforetaksloven § 5-5, kan etter 29. mars 2019, uten tillatelse fra Finanstilsynet, fortsatt drive slike investeringsaktiviteter fra forretningsstedet i hjemstaten overfor profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter i Norge.

§ 2

Finanstilsynet kan fastsette vilkår for foretakets investeringsaktiviteter og gi pålegg om retting, herunder pålegg om opphør av virksomheten.

§ 3

Forskriften trer i kraft 1. januar 2019.

Til toppen