Historisk arkiv

Forskrift om kontraktskontinuitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt en midlertidig forskrift som gir foretak med hovedsete utenfor EØS, som 29. mars 2019 kunne drive investeringsaktiviteter i Norge basert på hjemlandsautorisasjon og –tilsyn etter EØS-avtalen, adgang til å fortsette å drive slike investeringsaktiviteter til profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter i Norge.

Finanstilsynet kan sette vilkår for virksomheten. Forskriften trer i kraft 1. januar 2019.

Les forskriften her: