Migrasjon og utvikling - bedre sammenheng og samordning

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Rapport fra tverrdepartemental arbeidsgruppe (UD og AID)

Migrasjon og utvikling

- bedre sammenheng og samordning

Rapport fra en tverrdepartemental arbeidsgruppe
Utenriksdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Mai 2006