Lærerutdanningene 2025. Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene

Bedre samarbeid mellom skoler og lærerutdanninger, barnehager og barnehagelærerutdanninger er et av fire overordnede mål i strategien.

bilde fra forelesing
Foto: NTNU

Regjeringen vil ha tettere samarbeid mellom skoler og lærerutdanninger, og mellom barnehager og barnehagelærerutdanninger. Det skal brukes 44,5 millioner kroner på å styrke samarbeidet som skal gi en skole hvor elevene lærer mer. 

 • Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene gjelder frem til 2025.
 • Strategien gjelder for alle lærerutdanningene, både til skole og barnehage.
 • Universitets- og høyskolesektoren, lærerorganisasjonene, KS og andre relevante aktører har vært involvert i utviklingen av strategien.
 • Strategien har fire overordnede mål.
  • Studier som er faglig krevende og givende
  • Faglig sterke og godt organiserte lærerutdanningsmiljøer
  • Kunnskapsbaserte og involverte samarbeidspartnere i barnehagesektoren og skolesektoren
  • Stabilt og gjensidig utviklende samarbeid mellom lærerutdannings-institusjonene, barnehagesektoren og skolesektoren

Nasjonal strategi for lærerutdanningene.pdf

National Strategy for Quality and Cooperation in Teacher Education