Norges batteristrategi

Norges første batteristrategi ble lansert 29. juni 2022 og presenterer 10 grep for hvordan Norge skal videreutvikle en sammenhengende og lønnsom batteriverdikjede.

Bilde av batteristrategiens forside