Rapporter og planer

Norges batteristrategi

Norges første batteristrategi ble lansert 29. juni 2022 og presenterer 10 grep for hvordan Norge skal videreutvikle en sammenhengende og lønnsom batteriverdikjede.

Bilde av batteristrategiens forside