NOU 1994: 16

Den grønne grein på kunnskapens tre

Den grønne grein på kunnskapens tre — NVH og NLHs framtidige plass i utdannings- og forskningssystemet og deres departementstilknytning

Les dokumentet