NOU 1994: 16

Den grønne grein på kunnskapens tre— NVH og NLHs framtidige plass i utdannings- og forskningssystemet og deres departementstilknytning

Til innholdsfortegnelse

Til Landbruksdepartementet

Utvalget som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. novenber 1993 for å vurdere Norges landbrukshøgskoles og Norges veterinærhøgskoles oppgaver, plassering og integrering i det nasjonale utdannings- og forskningssystemet, leverer med dette sin innstilling.

Innstillingen inneholder en rekke forslag der det er enstemmig tilslutning fra utvalgets medlemmer. Mens et mindretall tilrår overføring av høgskolene til Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet, vil flertallet beholde høgskolene under Landbruksdepartementet.

Oslo 14. juli 1994

Arne Alsåker Spilde

Tonje Hamar

Ragna Heggebø

Knut Karlberg

Nils Kolstad

Per Nyborg

Signe Kjelstrup Ratkje

Reidunn Aalen

Anstein Lyngstad

Arve Kjelberg

Til forsiden